Polsko - niemieckie warsztaty

Dnia 15 października 2019 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach odbyły się warsztaty dla uczestników wymiany polsko - niemieckiej młodzieży z SP w Dobrej oraz Regionale Schule Alberta Einsteina w Torgelow. Czterdziestu jeden uczestników w dwóch grupach uczestniczyło w zajęciach rękodzieła: filcowanie na mokro prowadzonych przez Barbarę Nowicką i Beatę Wawruszczak oraz warsztatach wokalnych – karaoke prowadzonych przez Zbigniewa Ciszka.

Zapraszamy do fotorelacji

FOTORELACJA-wydarzenia

 
-->