Zarządzenie dotyczące wynajmu sali

Zarządzenie 1/2016

Z dnia 04.01.2016r.

 

Dotyczące wynajmu sali i sprzętu

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach

§ 1

Z dniem 04.01.2016r. ustala się cennik wynajmu sal i sprzętu

będącego na stanie Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach

§ 2

Cennik wynajmu

I Dla instytucji gminnych ( szkoły, stowarzyszenia);

1. Zabawy, bankiety, itp.;

     a) sala widowiskowa – 400,00 PLN.

     b) kuchnia i sprzęt kuchenny – 100,00 PLN

2. Dla instytucji komercyjnych ( szkolenia, pokazy )

     a) sala widowiskowa – 300,00 PLN (do 4 godzin, każda następna godzina 50,00 PLN)

     b) serwis kawowy 5zł./osoba

     c) mała sala szkoleniowa 150,00 PLN ( do 4 godzin, każda następna 25,00 PLN)

II Dla osób prywatnych;

 1. Imprezy rodzinne do 40 osób – 400,00 PLN
  1. za każdą następną osobę 10,00 PLN
  2. Czas wynajmu 10h za każdą następną godzinę 20,00 PLN
  3. Korzystanie z kuchni i sprzętu kuchennego – 100,00 PLN
 2. Imprezy weselne max 100 osób
  1. sala za 1 dobę z soboty na niedzielę 1200,00 PLN do 60 osób
  2. każda następna osoba 10,00 PLN
  3. korzystanie z kuchni, naczyń i sprzętu kuchennego 300,00 PLN
  4. niedziela ( poprawiny) 300,00PLN

III. Wynajmy w celach prezentacji itp. dla partii, komitetów wyborczych, posłów, radnych, itd. koszt wynajmu

 1. sala widowiskowa - 50,00 zł/godz.
 2. Mała sala szkoleniowa – 20,00 zł./godz.
 3. Pozostałe jak w zarządzeniu

IV Wynajem sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą do 2h 100,00 PLN za każdą następną godzinę 50,00 PLN

§ 3

Wynajmujący akceptuje i przyjmuje do wiadomości regulamin wynajmu Sali w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach

  § 4

Zarządzenie obowiązuje z dnie podpisania

 
-->