Zapytanie ofertowe

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 4.000 do 8.000 EURO

Znak sprawy: 1/2014                                                                     Mieszkowice, dnia 14.07.2014

                                                                                 

                                                                      

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Malowanie / odświeżenie / pomieszczeń MGOK obejmujące;

     1.   Przygotowanie podłoża/ uzupełnienie ubytków, pęknięć itp./

  1. Gruntownie
  2. Malowanie farbą emulsyjną kolor /oferta winna zawierać nazwę i rodzaj materiałów/
  3. Tynk mozaikowy wysokość lamperii 1.50m / tylko półpiętro/
  4. Każde pomieszczenie winno być wycenione indywidualnie cena +Vat
  5. Pomieszczenia korytarze ,sala widowiskowa emulsja winna być pomalowana dodatkowo lakierem wzmacniającym

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przyjęcia oferty zleceniobiorcy w części obejmującej tylko wybrane pomieszczenia

Termin realizacji zlecenia 1 miesiąc od daty podpisania umowy nie później niż 15 września 2014

Ofertę prosimy wysłać: do dnia 28 lipca 2014

-        pocztą lub dostarczyć osobiście (Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach 74-505 Mieszkowice,                  

-        pocztą elektroniczną email, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
-->