2 Miodowy Marsz Nordic Walking

294008417 2152578788237706 3372004600868374524 n

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach zaprasza 3 września o godz. 16
na 2 Miodowy Marsz Nordic Walking, dystans to 5 km.
 
I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja Nordic Walking oraz uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu
wolnego.

2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem bieguMiejsko Gminy Ośrodek Kultury wMieszkowicach

III. TERMIN I MIEJSCE
1.Marsz odbędziesię dnia3.09.2021 r. w Mieszkowicach,Zbiórka: Plac Wolności.

2.Start godzina 16:00 .

3.Długość trasy wynosi5 km .Trasa nie posiada atestu.

4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny,Po tym czasie zawodnicy są
zobowiązani do zejścia z trasy.

6. Opłata wpisowa 30 zł (pakiet medal+koszulka)

 


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zapisanie się na listę startową
www.elektronicznezapisy.pl.

2.Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest do
jego przestrzegania.

3. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia11.09.2021r. ukończą 16 lat
(tj. urodzone przed 03.10.2005r.) i dokonają pełnej rejestracji do biegu. 4. W przypadku osób,
które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na
udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów w formie Oświadczenia.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia online przyjmowane do30.08 .2021r. poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl lub w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury w Mieszkowicach osobiście.

 
-->